Výstavba rodinného domu v Mostě

Výstavba RD v Mostě do konce roku 2019, základová deska na základových pasech, zdivo POROTRHERM 380 mm a vnitřní příčky 115 mm, založeno na zakládací maltě min. 10 MPA a hydroizolace , zdění na zdící pěnu od firmy POROTHERM. Dům s přípravou na pod omítkové rolety. Věnce vyvázaný a betonovaný.

Vazníkový systém sbíjený. Latování systémem kontra latě/folie/střešní latě, střech betonová od firmy Betonpress, včetně všech systémových prvků. Okapový a klempířský systém v barvě černé.

Vnitřní izolace křížové 100mm+160mm, nosné rastry a folie parotěs. Rastrování na klik-fix jako finální příprava na SDK záklopy.