Výstavba RD v Poleradech

Nový RD na pozemku kde je zvýšená spodní voda a hrozí menší záplava při větším tání sněhu. Dům tudíž na základových  pasech v nezámrzné hloubce. Na nich posazeny piloty ze ztraceného bednění 300 mm do výška 50 cm nad nejvyšší hladinu záplavy. Všechny technologické prvky and zemí jako čistírna odpadních vod atd. Porot nutná příprava na topné kabely, zvýšené zateplení prvků atd. Zatím stavba v začátku. Jsou pasy a opěrné zídky, včetně desky pod nádrže na ČOV a dešťovou vodu. Na pozemku také studna, takže bude příprava na užitkovou vodu přes domácí vodárnu do RD (využíti odpadních vody z ČOV i studny pro provoz domu).

Příprava

Aktuální stav