Výstavba RD v Dobroměřicích

RD na základové desky ze zvýšenou odolností ohledně sypkého podloží, Obvodové zdivo POROTHERM 380 mm, vnitřní nosné 240 mm a příčky 115 mm, hydroizolace a zakládací malta min 15 MPA. Příprava na pod omítkové rolety a inteligentní domácnost. Osazení plastových oken trojskla, 7 komory jednostranný dekor.

Věnec vyvázaný a položený sbíjený vazníkový sytém, kvůli nízkému sklon do 15 stupňů, jsou kontra latě a OSB desky 12,5 mm na to speciální folie lepené spoje i plocha. Na ní teprve latování pro střešní krytinu Tnodach Samba 11 a systémové prvky, Okapový a klempířská systém v barvě střechy.

Stropní izolace systémem 100mm+160mm s hlavním nosným rastrem a parotěs. Folií a na systém klik-fix rastry pro záklop.

Popis:

Založení stavby a lití základové desky

Pokračující práce na výstavbě